Fordonstjänster

 

 

Dialect Fordonstjänster

=

Kundunika fordonstjänster för den uppkopplade bilen.

=

Passar alla företag med enskilda fordon eller en större fordonspark.

=

Installationscenter över hela landet där du får personlig hjälp och service.

Ett blått fordon

Dialect Körjournal uppfyller Skatteverkets krav och med vår tjänst har du alltid korrekt och uppdaterad information.

Enkel och tydlig redovisning. Samtliga körsträckor registreras automatiskt, så du slipper det manuella pappersarbetet.

All data presenteras i sammanställda beslutsunderlag, vilket förenklar fakturering, hantering av milersättning, reseräkningar samt löneadministration.

Du sätter själv in enheten i bilens OBD-uttag och har alla resor tillgängliga i din telefon och dator.

Kontakta oss för mer information
& prisuppgifter!